1999 - Olympic National Park / Seattle - jamesjones